5070 250 0917 موبایل
خانه نصیرالملک شیراز


بازدید : 150

در مجاورت مسجد، خانهٔ نصیرالملک به عنوان بخشی از مجموعهٔ مشهور نصیرالملک توسط یکی از فرزندان خاندان مقتدر قوام بنا شد. پس از مرگ نصیرالملک، خانهٔ او توسط یک تاجر محلی خریداری شد و پس از چندین بار دست به دست شدن و تغییر مالکیت سرانجام به انجمن باستان شناسی و سپس به سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی تسلیم شد.

در مجاورت مسجد، خانهٔ نصیرالملک به عنوان بخشی از مجموعهٔ مشهور نصیرالملک توسط یکی از فرزندان خاندان مقتدر قوام بنا شد. پس از مرگ نصیرالملک، خانهٔ او توسط یک تاجر محلی خریداری شد و پس از چندین بار دست به دست شدن و تغییر مالکیت سرانجام به انجمن باستان شناسی و سپس به سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی تسلیم شد.


از طریق راهروی کوتاهی که به حیاط اندرونی منتهی می شود، می توان وارد خانه شد. یک شاخه از راهرو به حیاط بیرونی و تالار پذیرایی، مجلل ترین قسمت خانه، راه دارد. دو ارسی منقوش که در دو سوی تالار قرار دارند به صورت متقارن به بیرونی و اندرونی گشوده می شوند. در دو سوی دیگر تالار، شاه نشین های عمیقی قرار دارند. هر شاه نشین ستون هایی باریک و آینه کاری شده دارد. در کنار شاه نشین ها اتاقک هایی قرار گرفته اند که احتمالا مخصوص خدمه بوده است. بالای شاه نشین ها و اتاق های خدمه اتاق های مخصوص خانم ها قرار داشتند. با نگاه کردن به پنجره های حایل تالار مرکزی که خود به اندازهٔ دو طبقه ارتفاع داشت، زنان می توانستند بدون این که نامحرم آنها را مشاهده کند در مجلس شرکت کنند. شاه نشین ها با نقاش ها و کاشی های هفت رنگ تزیین شده اند، در حالی که تالار دارای تزییناتی چون آینه کاری، گچبری و نقاشی روی چوب است. مانند اکثر خانه های قدیمی ایرانی، خانهٔ نصیرالملک دارای زیرزمینی است که در فصل های گرم سال مورد استفاده بوده است. زیرزمین یک ردیف پنجرهٔ مشبک سنگی داشت که از طریق ازاره های دیوار به حیاط باز می شد. بیشتر این پنجره ها امروزه شکسته شده اند.


خانه نصیرالملک در سی ام اردیبهشت ۱۳۵۴خورشیدی با شماره ۱۰۶۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
بافت قدیم شهرشیرازبه مساحت تقریبی ۳۶۰هکتاردر قلب این شهر جای دارد. این محدوده که ۸/۲ درصدمساحت کل شهر راشامل می شود، هسته اولیه شکل گیری شهر شیراز در آن قرار گرفته و در ادوار مختلف توسعه و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است که حدود آن دروازه ها و حصار دور شهر در دوره زندیه است.
مهمترین مراکز مذهبی شهر و قسمت عمده ای از بناها و مجموعه های با ارزش تاریخی نیز در این محدوده واقع است.
در واقع این منطقه شیراز قدیم است که دارای ویژگی های خاص خود است. در این بافت ۴۰۰ اثر بار ارزش، هشت دروازه، ۱۲ مرکز و چندین مکان فرهنگی وجود دارد.
حفظ، نگهداری و مرمت این آثار و مجموعه ها علاوه بر این که حیات دوباره ای به این آثار می دهد، از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز هویت تاریخی فرهنگی شهر شیراز را احیا می کند.
جمعیت ساکن در این منظقه حدود ۷۵ هزار نفر است که حدود نیمی از آنها غیر بومی هستند، همچنین تعداد خانه های موجود در بافت تاریخی فرهنگی شیراز ۱۱ هزار و ۱۴۷واحد است.

شماره تماس منزل مبله در شیراز

برای ارتباط و رسیدگی سریع تر جهت اجاره منزل مبله در شیراز قادر به تماس مستقیم با شماره های زیر خواهید بود :

شماره های تماس جهت اجاره : 
09172505070
09302773100

پست الکترونیکی

info(at)ManzelMobleh(dot)com

h.ghasemzadeh71(at)gmail(dot)com